مواد اولیه

پلی آمید PA6

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی آمید PA66

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی آمید PA6 30% GF

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی آمید PA66 30% GF

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی پروپیلن PP

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی پروپیلن PP 30% GF

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی کربنات PC

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

پلی استال POM

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

نام ماده

تزریق قالب

کاربرد